Vân Đồn được định hướng trở thành khu kinh tế biển đa ngành, trung tâm công nghiệp giải trí có casino

Tags:

You may also...

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét